Experts > Fan Daqi

Fan Daqi

Fan Daqi, director and senior translator of Center for International Communication Discourse Studies, Academy of Contemporary China and Wor…

Bio

Fan Daqi, director and senior translator of Center for International Communication Discourse Studies, Academy of Contemporary China and World Studies.

$brand->logo